Yazım Kuralları Hakkında

 

 


Özet Gönderim Süresi, 15 Mayıs'a kadar uzatılmıştır.


 

Sempozyumda sunulması Bilim Kurulu tarafından uygun görülen ve sempozyumda yazarlardan biri tarafından sözlü ya da poster şeklinde sunulan bildirilerin özetleri sempozyum kitabında yer alacaktır. Ancak sunulmayan bildiriler sempozyum bildiriler kitabında kesinlikle yer almayacaktır.

Özet Gönderme

Sempozyum konuları kapsamında en çok 300 kelimelik bildiri özetleri 15 Mayıs 2013 tarihine kadar sempozyum web sayfasında verilen online form doldurularak Sempozyum Sekreteryası'na gönderilmelidir. Tam metinler için son tarih 15 Haziran 2013.

Özet Yazım Kuralları

Bildiri özetleri Times New Roman yazı karakterinde 12 punto, tüm kenarlardan cm boşluk olacak şekilde, iki yana yaslı, tek satıraralıklı olarak hazırlanmalıdır. Hazırlanan bildirinin sunum şekli (sözlü/poster) sağ üst köşede belirtilmelidir.

Bildiriler aşağıdaki gibi düzenlenmelidir.

 

Bildiri BaşlığıBildiri başlığı büyük harf, 12 punto büyüklüğünde, koyu harflerle ve ortalı olarak yazılmalıdır.

Yazar(lar) Adı, SoyadıYazarların açık adları unvan belirtilmeden ad ve soyadlarının ilk harfi büyük olacak şekilde koyulaştırılmadan, başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılarak ve sayfaya ortalanarak yazılmalıdır. Soyadların bittiği en son karakter üzerine üssel olarak rakam ile yazar adresine atıfta bulunulmalıdır. Adresler 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Adreslerin altına sorumlu yazarın e-mail adresi verilmelidir.

Özet ve Anahtar Kelimeler: Özet, 300 kelimeyi aşmayacak şekilde, çalışmanın amacını, nasıl yapıldığını ve sonuçları içermelidir. Özet içerisinde yer alan Latince isimler italik olarak verilmelidir. Özet bitiminde bir satır boşluk bırakarak en az 4, en fazla 6 adet anahtar kelime yazılmalıdır.